Invigning Badhuslänken, Västtrafik

Badhuslänken

Den 15 augusti 2015 var insideout med och invigde den nya spårvagnssträckan Badhuslänken där spårvagnslinje 1 och 9 nu började köra via Skeppsbron. Under eventet bjöd Västtrafik alla resenärer på gratisresor med Ringlinjen och museivagnarna.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone